Instrucțiune de utilizare a cabinetului personal

I. NOȚIUNI
Cabinet personal – sistem informațional, unde este stocată fișa medicală electronică a Utilizatorului, cu informația respectivă, cum ar fi: date despre înregistrare, rezultatele examinărilor medicale etc. Acces în cabinet este posibil numai avînd Login și Parola.
Login – cod de utilizator propriu (al Utilizatorului), cu ajutorul căruia Utilizatorul se poate autentifica în sistemul informațional.
Parolă – caractere care conțin o combinație de litere mari și mici, cifre și simboluri, cu ajutorul cărora Utilizatorul are acces la Cabinetul personal.
Cuvînt secret – cuvînt indicat de Utilizator, care va fi utilizat de către acesta, pentru crearea, modificarea, restabilirea de către reprezentanții Operatorului, a Loghin-ului și Parolei de acces, în caz că au fost pierdute sau uitate de Utilizator.
Utilizator (beneficiar al serviciilor de sănătate) – persoana care necesită, utilizează sau solicită serviciile medicale oferite de Centrele Medicale MedExpert.
Date cu caracter personal (în continuare „Date”) – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Acestea includ și categorii speciale de date cu caracter personal cum ar fi datele privind starea de sănătate.
Operator – S.C. Imunotehnomed S.R.L., fondator al Centrelor Medicale MedExpert, operator de date cu caracter personal, care stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare.

II. SCOPUL CREĂRII CABINETULUI PERSONAL
Cabinetul personal oferă Utilizatorului accesul rapid la rezultatele sale, ale investigațiilor medicale, din orice colț al lumii fără a utiliza e-mailul personal, precum și fiabilitatea și confidențialitatea stocării datelor. Totodată oferă acces la noutăți promoții, date de contact ale Centrelor Medicale MedExpert, etc.

III. AUTENTIFICAREA ÎN CABINETUL PERSONAL
Pentru crearea Cabinetului personal, la solicitarea și cu acordul Utilizatorului, reprezentantul Operatorului (Registratorul Medical) avînd datele Utilizatorului, creează acces în sistemul de informații ale acestuia (Cabinet personal), prin eliberarea unei Parole și a Login-ului, care sunt unice, acestea fiind eliberate pe hîrtie și/sau la adresa de e-mail. Pe acest document va fi menționat și Cuvîntul secret indicat de către Utilizator.
În cazul în care ați uitat/pierdut Login-ul și Parola – puteți solicita restabilirea/anularea, prin e-mail: info@medexpert.md sau la numerele de telefon: 022-81-11-81; 022-81-11-57; 060-665-530 cu indicarea Cuvîntului secret, după caz. În cazul în care ați uitat Cuvîntul secret, restabilirea sau generarea unei noi parole se efectuează doar cu prezența fizică la Centrele Medicale MedExpert, la prezentarea actului de identitate.
Utilizatorul poate solicita crearea Cabinetului Personal și fără a apela la serviciile medicale, cu scopul de a avea acces la toate promoțiile, contactele ale Operatorului.
NOTĂ! Pentru sporirea securității Cabinetului personal, vă rugăm să păstrați în siguranță Login-ul și Parola contului Dvs.

IV. MODUL DE UTILIZARE A CABINETULUI PERSONAL
Pentru utilizarea Cabinetului personal, parcurgeți următorii pași:
1. Se introduce Login-ul și Parola, care Utilizatorul le-a primit de la reprezentantul Operatorului;
2. Pentru vizualizarea rezultatelor investigațiilor medicale, în partea stîngă de sus a paginii, se apasă cele trei liniuțe și/sau butonul Pacient.
NOTĂ! Pentru afișarea ultimelor rezultate, glisați în sus partea inferioară (de jos) a ecranului.

V. FINISAREA SESIUNII DE UTILIZARE
Procesul de finisare a sesiunii de utilizare a Cabinetului personal se efectuează prin accesarea butonului din partea dreaptă, colț sus.

Vrei să primești comunicări prin partea noastră?

Programează-te

Analize de laborator

Servicii imagistice

Consultații specialiști

Programările efectuate pentru consultații medicale și servicii imagistice se realizează cu cel puțin 72 ore înaintea datei programate!