+373 22 81 11 81

Languages

Shopping cart

0 analize: 0.00 lei

Custom Search 1

Toate analizele

Servicii medicale
Recepția
Registratura
Sala de proceduri
Medicul Consultant
Markeri Boli Autoimune
MA13
AMA-M2
170.00 lei
MA12
ANCA-combi
500.00 lei
MA19
Anti - Tissue - Transglutaminase IgA
300.00 lei
MA31
Anti-Beta2 Glycoproteina IgA+M+G
400.00 lei
MA10
Anti-C1q
300.00 lei
MA02
Anti-Cardiolipin IgG
180.00 lei
MA03
Anti-Cardiolipin IgM
180.00 lei
MA38
Anti-Centromer (ELISA)
250.00 lei
MA08
Anti-dsDNA IgG
200.00 lei
MA55
Anti-Gliadin IgA
200.00 lei
MA56
Anti-Gliadin IgG
200.00 lei
MA26
Anti-IA2
400.00 lei
MA25
Anti-Insulin
350.00 lei
MA34
Anti-Jo1
250.00 lei
MA09
Anti-MCV
300.00 lei
MA33
Anti-MPO
200.00 lei
MA22
Anti-Parietal Cell
350.00 lei
MA05
Anti-Phospholipids IgG
180.00 lei
MA04
Anti-Phospholipids IgM
180.00 lei
MA11
Anti-PR3
170.00 lei
MA20
Anti-Rib-P
250.00 lei
MA01
Anti-Scl-70
250.00 lei
MA14
Anti-Sm
220.00 lei
MA28
Anti-Spermatozoa
250.00 lei
MA 53
Anti-SS-A
200.00 lei
MA54
Anti-SS-B
200.00 lei
MA52
Anti-Tissue – Transglutaminase IgG
300.00 lei
MA 49
Anticorpi Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA
400.00 lei
MA50
Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG
400.00 lei
MA16
Liver-9 - line
550.00 lei
MA35
SLE (Latex test)
50.00 lei