+373 22 81 11 81

Languages

Shopping cart

0 analize: 0.00 lei

Custom Search 1

Toate analizele

Servicii medicale
Recepția
Registratura
Sala de proceduri
Medicul Consultant
Markeri Boli Autoimune
MA47
Anti receptor TSH (TRAb)
350.00 lei
MA13
AMA-M2
200.00 lei
MA37
Anca Screen
150.00 lei
MA12
ANCA-combi
500.00 lei
MA19
Anti - Tissue - Transglutaminase IgA
300.00 lei
MA07
Anti – Annexin V IgG (Metoda ELISA)
200.00 lei
MA06
Anti – Annexin V IgM (Metoda ELISA)
200.00 lei
MA36
Anti – CCP (Metoda ELISA)
300.00 lei
MA32
Anti – SLA
200.00 lei
MA31
Anti-Beta2 Glycoproteina IgA+M+G
400.00 lei
MA10
Anti-C1q
300.00 lei
MA02
Anti-Cardiolipin IgG
200.00 lei
MA03
Anti-Cardiolipin IgM
200.00 lei
MA38
Anti-Centromer (ELISA)
250.00 lei
MA08
Anti-dsDNA IgG
220.00 lei
MA55
Anti-Gliadin IgA
220.00 lei
MA56
Anti-Gliadin IgG
220.00 lei
MA26
Anti-IA2
400.00 lei
MA25
Anti-Insulin
350.00 lei
MA34
Anti-Jo1
250.00 lei
MA15
Anti-LKM-1 (Metoda Elisa)
200.00 lei
MA09
Anti-MCV
300.00 lei
MA33
Anti-MPO
220.00 lei
MA22
Anti-Parietal Cell
350.00 lei
MA05
Anti-Phospholipids IgG
200.00 lei
MA04
Anti-Phospholipids IgM
200.00 lei
MA11
Anti-PR3
200.00 lei
MA20
Anti-Rib-P
250.00 lei
MA01
Anti-Scl-70
250.00 lei
MA14
Anti-Sm
220.00 lei
MA28
Anti-Spermatozoa
250.00 lei
MA 53
Anti-SS-A
220.00 lei
MA54
Anti-SS-B
220.00 lei
MA52
Anti-Tissue – Transglutaminase IgG
300.00 lei
MA 49
Anticorpi Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA
400.00 lei
MA50
Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG
400.00 lei
MA16
Liver-9 - line
600.00 lei
MA35
SLE (Latex test)
100.00 lei