Drepturile asupra conținutului site-ului
S.C. Imunotehnomed S.R.L. (denumită în continuare MedExpert) este proprietara site-lui www.medexpert.md, companie înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice din Republica Moldova cu numărul 1002600012565, cu sediul în str. Gheorghe Asachi 42, mun. Chișinău. Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului, inclusiv imaginile și bazele de date, aparțin în totalitate MedExpert, care își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa conținutul şi/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.
 Mărci
 MedExpert este o marcă înregistrată și deținută de către S.C. Imunotehnomed S.R.L., ceea ce oferă dreptul exclusiv asupra acesteia. Utilizarea acestei mărci, fără permisiunea prealabilă scrisă a S.C. Imunotehnomed S.R.L. este interzisă și se pedepsește conform legii.
Informații personale
 Datele cu caracter personal ce ne sunt comunicate de către utilizatorii site-ului sunt supuse regimului Legii Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecția datelor cu caracter personal. În înțelesul acestei legi, prin “date cu caracter personal” se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Noi colectăm numai datele cu caracter personal ce ne-au fost trimise de către utilizatori din proprie inițiativă. Nu vă cerem să ne furnizați aceste date ca să vă permitem accesul pe pagina noastră de internet și nu vă cerem să dezvăluiți mai multe date decât ne sunt strict necesare pentru a vă putea comunica modificările, noutățile, publicațiile, broșurile și alte materiale promoționale. Dacă mesajele dumneavoastră cu întrebări și comentarii conțin date personale după care puteți fi identificați, noi folosim aceste date pentru a vă acorda asistența pe care ne-ați cerut-o. Despre garanțiile oferite privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv drepturi și obligații, vă puteți informa citind secțiunea Politica de confidențialitate.
Cabinet personal al beneficiarului
Pentru a beneficia de serviciile noastre, poate fi creat „Cabinet personal” al beneficiarului, pentru care se necesită acceptarea și respectarea Termenilor și condițiilor de utilizare a acestui serviciu, vezi secțiunea Cabinet personal. Beneficiarul este responsabil pentru păstrarea și utilizarea în siguranță a Loghinului, Parolei și Cuvîntului secret, cît și de consecințele dezvăluirii sau utilizării acestora de către terți.
Modalitățile de plată a serviciilor
MedExpert oferă Beneficiarului de servicii mai multe modalități de plată:
  • plata în numerar sau cu cardul bancar la momentul prestării serviciului,
  • online cu card bancar, prin intermediul interfeței de plăți online.      
Programarea online
La momentul înregistrării programării online, beneficiarul sau un reprezentant al acestuia va verifica și confirma corectitudinea datelor indicate. La momentul prestării serviciului programat și/sau achitat online, registratorul are dreptul să solicite un document care confirmă identitatea beneficiarului. MedExpert garantează confidențialitatea și protecția informațiilor personale ale clientului.
Achitarea online
Atunci când se solicită programarea online la servicii, aceasta poate fi achitată prin intermediul unui card bancar de tip VISA sau MasterCard. În acest sens, beneficiarul va fi redirecționat către interfața de plăți online a companiei „B.C. Victoriabank S.A”, unde este necesar să completeze câmpurile cu informații despre cardul ce urmează a fi utilizat pentru achitare.
Dreptul de a anula programarea online și rambursarea banilor
Beneficiarul urmează să comunice Prestatorul despre decizia de anulare a comenzii online, prin cerere scrisă înregistrată la adresa prestatorului, prin email sau prin orice mijloc de comunicare care ar confirma recepția solicitării. Dacă serviciile nu au fost executate sau au fost executate parțial, banii vor fi restituiți Beneficiarului proporțional serviciilor prestate. MedExpert va returna banii în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării cererii. Beneficiarul va primi banii prin aceeași metodă de plată folosită pentru achitarea serviciilor, sau la cererea acestuia, banii pot fi returnați în numerar la adresa prestatorului.
Modul de depunere a reclamațiilor
Reclamațiile se adresează către MedExpert în unul din următoarele moduri:
  • prin depunere personală (sau prin reprezentantul său) la sediul MedExpert;
  • prin serviciul de trimitere poştală;
  • printr-un înscris în formă electronică, la adresa de email a prestatorului.
Răspunderea
MedExpert nu poartă răspundere pentru întreruperea continuității serviciilor din vina beneficiarului și nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultată din cauze ce excedă controlului său, cum ar fi lipsa energiei electrice, defectarea tehnicii sau infrastructurii de rețea ale beneficiarului, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet şi nici pentru pagubele pe care beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze. MedExpert nu poartă răspundere pentru daunele indirecte cauzate beneficiarului, ca urmare a utilizării acestui site, inclusiv venitul ratat, economii ratate, oportunități ratate, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a informației, alterarea sau pierderea informației.
Obiectivul conținutului site-ului
Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații cu privire la produsele MedExpert, prețuri,  campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, care au un rol strict informativ. MedExpert nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toată diligența pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori. Prețurile, afișate pe acest site, pentru serviciile oferite de MedExpert, pot suferi modificări în orice moment, acestea nu reprezintă o ofertă contractuală și nu poate angaja răspunderea MedExpert în lipsa unor acorduri ulterioare. Orice persoană care dorește să procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze MedExpert prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.
Legislația aplicabilă
Condițiile din prezenta secțiune, precum și utilizarea site-ului nostru sunt guvernate de legile aflate în vigoare în Republica Moldova.
Acceptarea condițiilor
Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia, se consideră că Dvs., în calitate de Beneficiar, la fiecare accesare a site-ului web și la oricare acțiune realizată de Dvs., prin intermediul acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare, vă sunt clare, le acceptați și vă obligați să le respectați în totalitate.

Programează-te

Analize de laborator

Servicii imagistice

Consultații specialiști

Programările efectuate pentru consultații medicale și servicii imagistice se realizează cu cel puțin 72 ore înaintea datei programate!