În  baza contractului de prestare a serviciilor medicale de laborator de înaltă performanță  nr. 05-08/419
din 31 decembrie 2021, încheiat între Compania Națională de Asigurări în Medicină și S.C.
IMUNOTEHNOMED S.R.L., Compania S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. aduce la cunoștință lista de
servicii medicale de laborator de înaltă performanţă pentru anul 2022 pentru persoanele asigurate:

Contract

Pentru pacienţii asiguraţi, prestarea serviciilor de laborator se face strict conform formularului F-027/e,
fiind completat de medicii specialiști și medicii de familie.

Serviciile medicale de laborator de înaltă performanţă  vor fi efectuate în laboratoarele MedExpert, şi
achitate de către  Compania  Națională  de  Asigurări în Medicină în modul stabilit.